PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Úterý 23.07.2024
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
Království perníku

Uteklo to jako voda...

Hovořili jsme s Luďkem Šormem, který je od ledna 2003 ředitelem sekretariátu Asociace turistických informačních center České republiky. Sešli jsme se v novém sídle A.T.I.C. ČR v tzv. Perníkové chaloupce s mnoha místnostmi a překrásným přírodním areálem nedaleko hradu Kunětická hora v Rábech u Pardubic.
První naše otázka na sebe nedala dlouho čekat: Jak jste tady spokojeni?
V těchto prostorách jsme teprve od podzimu. Z centra města jsme se přestěhovali do centra turistického ruchu na Pardubicku a děláme vše pro to, aby se zde turisté a návštěvníci cítili co nejlépe. Jsme v sousedství hradu Kunětická hora, restauračního komplexu Pod Kunětickou horou, koňské jízdárny, ubytovacího, informačního a vzdělávacího střediska a půjčovny kol přímo na Labské cyklotrase. V objektu, který vznikl v roce 1882 jako lovecký zámeček s oborou pro majitele hradu Kunětická hora a který byl několik posledních let zcela neobydlen. Takže je tu ještě moc a moc práce. Ale když nám kolem domu turisté procházejí a jezdí na kole i na koni, pak nás to motivuje k co největší rychlosti...
Perníková chaloupka v zimě
Sídlo Asociace turistických informačních center ČR poprášil na Silvestra hebký sníh
Závěr kalendářního roku vybízí k hodnocení - jaký byl rok 2003?
Uteklo to jako voda... Ale vážně, i pro Asociaci turistických informačních center byl rokem zlomovým a historicky významným. Snad to mohu posoudit, když jsem pět let působil jako její revizor a nyní od ledna 2003 mám jako ředitel sekretariátu na starosti její každodenní fungování. Asociace dovršuje první desetiletí své činnosti. Po počátečním hledání sebe sama a svého místa v systému organizační struktury cestovního ruchu se profiluje jako profesní sdružení či cech turistických informačních center. V této roli je A.T.I.C. ČR respektovaným partnerem řady státních i samosprávných orgánů, organizací i podnikatelských subjektů.
Potřebují informační centra nějaký cech? V čem vidíte ony cechovní principy?
Odpověď na Vaši první otázku je celkem jednoduchá: pokud má nějaká profese svá specifika, která ji odlišují od profesí jiných, pak je nepochybně existence profesního sdružení či cechu logickým důsledkem těchto profesních zvláštností. Každý cech se snaží pomáhat svým členům v dosahování co nejvyšší kvality jejich činnosti a současně usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro výkon dané profese a chrání ji před nekalou konkurencí.
Lze vůbec hovořit o nekalé konkurenci v případě turistických informačních center?
Ano, a dokonce ve dvou rovinách. Bohužel stále častěji se setkáváme s případy, kdy město nebo obec ukončí nájemní smlouvu se soukromým provozovatelem informačního centra a pokračuje v téže činnosti na stejném místě pod snadno zaměnitelným názvem a s mnohem většími dotacemi z veřejných rozpočtů, tzn. z daňových výnosů. Taková situace, jež připomíná znárodnění, samozřejmě původního provozovatele, který hradil rozjezdové náklady a naučil spotřebitele služby infocentra využívat, prokazatelně poškozuje. S opačným způsobem nekalé konkurence se bohužel setkáváme také: podnikatel nabídne zastupitelům, že bude provozovat turistické informační centrum zcela zadarmo a že tedy mohou uspořit ve stávajícím rozpočtu peníze. Je to samozřejmě klamání spotřebitele a ekonomický nesmysl, neboť kvalitní výkon veřejné služby bezplatného poskytování informací s sebou nese nemalé náklady a ty by měly být v rozhodující míře hrazeny z veřejných financí.
Použil jste termín "klamání spotřebitele"...
Asociace turistických informačních center již od počátku své činnosti upozorňovala na skutečnost, že označení bílého [i] v zeleném poli používá také řada podnikatelských subjektů, které nevykonávají činnost informačního střediska, ale jsou cestovními kancelářemi, ubytovateli či směnárnami atp. a toto označení používají pouze k lákání zákazníků do svých provozoven. Okruh informací, které takovému klientovi poskytnou je velmi omezený a slouží pouze k prodeji vlastních služeb onoho podnikatele. Jsem rád, že po mnoha letech jednání a hledání legislativního řešení se právě letos podařil první významný krok: příspěvková organizace státu, kterou je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism v úzké spolupráci s naším cechem vytváří systém oficiálního značení turistických informačních center České republiky. To považuji za historický okamžik, který by mohl pomoci prosadit i legislativní řešení systému vícezdrojového financování veřejné služby bezplatného poskytování informací...
V čem byl ještě rok 2003 z vašeho hlediska výjimečný?
Ve spolupráci s vládní agenturou CzechTourism jsme pokročili v definici veřejné služby bezplatného poskytování informací v turistických informačních centrech a usilujeme o její začlenění do legislativy. Započali jsme i proces certifikace kvality služeb dle evropských norem jakosti ISO. Je to práce velmi složitá a na několik let, jejímž výstupem bude garance kvality konkrétní úrovně standardu poskytovaných služeb za podmínky zajištění odpovídající konkrétní výše finančních prostředků ke krytí nákladů. V rámci omezených finančních zdrojů Asociace se letos podařilo celý proces nastartovat a zpracovat úvodní analýzu problému.
Zatím jste se nezmínil o tom, jak Asociace funguje...
Letos bylo změn víc než dost. Za nejdůležitější kromě dvojího stěhování (do Pardubic a do Rábů) považujeme tzv. transparentní účet, aby hospodaření Asociace bylo pod veřejnou kontrolou prostřednictvím internetu. Jsem rád, že náš cech funguje na demokratických principech a že počet členů a čekatelů na členství se v průběhu roku 2003 významně rozšířil na rekordních 140. Za výjimečné považuji i vydání propagačního materiálu A.T.I.C. ČR s adresářem informačních center, který jsme vydali v rekordním nákladu 50 tisíc výtisků. Ostatní činnosti již probíhaly ve standardním rozsahu - např. prezentace na veletrzích cestovního ruchu, v časopisu C.O.T. a v dalších médiích, internetové stránky (které jsou součástí systému Doménové koule)... Více než dříve jsme se účastnili seminářů a pracovních setkání informačních center na úrovni jednotlivých krajů (Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Vysočina,...). Ostatně přímý kontakt a diskuse s pracovníky informačních center přispívá k tomu, aby se naše profese dále profilovala a posouvala...
Setkávají se informační centra i na celostátní úrovni?
Ano, nejvyšším celorepublikovým orgánem našeho cechu je tzv. členské fórum. Letos se sešlo dvakrát - v dubnu v Uherském Hradišti a v říjnu v Praze. Vždy se snažíme, aby program zahrnul nejenom nutné provozní a procedurální záležitosti (diskuse o programu činnosti, schválení rozpočtu, volba statutárních zástupců atp.), ale aby členské fórum přineslo účastníkům i co nejvíce praktických a užitečných informací pro vlastní činnost infocentra a aby bylo i místem příjemného setkání s kolegy ze všech koutů naší republiky. Proto jak R.Maňásková (MIC Uherské Hradiště), tak i V.Novotný (PIS), na kterých leželo hlavní organizační břemeno, se jako hostitelé prezentovali výborně. A členové našeho cechu to vděčně ocenili. Však již nyní je možnost organizování členského fóra vysoce prestižní záležitostí, a tak již dnes mohu předběžně pozvat všechny členy a čekatele na členství v Asociaci turistických informačních center na další členské fórum do Ostravy (ve dnech 15.-16.dubna 2004) a do Karlovarského kraje (říjen - listopad 2004). Již máme zadány i místa konání v roce 2005. V období mezi jednáním tohoto nejvyššího orgánu Asociaci zastupuje prezident M.Foltýn (PIC Klášterec nad Ohří) a pravidelně se schází Rada A.T.I.C. ČR, která sdružuje zástupce členů z jednotlivých krajů. Ta v letošním roce jednala desetkrát a projednávala všechny záležitosti Asociace.
Jak je Asociace financována?
Hlavně z členských příspěvků, které již celých deset let činí 4.000 Kč/rok a jejichž výše byla členským fórem A.T.I.C. ČR stanovena tak, aby je mohlo zaplatit i to ekonomicky nejslabší fungující informační centrum (necelých 11 Kč/den). Čekatelé na členství platí pouze nevratnou zálohu na členský příspěvek ve výši 1.000 Kč. Doplňkovým zdrojem příjmu jsou služby reklamy a propagace. Jako bývalý revizor Asociace dělám vše pro to, aby letošní hospodaření skončilo s pozitivním hospodářským výsledkem. Je to ovšem zásluha týmové práce všech členů Rady a rád bych jim na tomto místě poděkoval za to, že přijímají rozhodnutí s ohledem na finanční možnosti naší organizace. Mám-li tu možnost, adresuji upřímné poděkování nejenom všem členům a čekatelům na členství, kteří platí členské příspěvky a aktivně pomáhají A.T.I.C. ČR formulovat a prosazovat společné zájmy informačních center, ale také našim partnerům, pracovníkům krajských úřadů, MMR a CzechTourism, kteří pochopili, oč nám jde...
... a přiložili ruku k dílu. :-))) Za rozhovor poděkovala a na příští se těší

Helena Raichová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

01.01.2004 v 10:02Luděk Šorm

Vážení kolegové,
využívám příležitosti a přeji Vám hlavně pevné zdraví a trochu štěstí k tomu, abyste počínající rok 2004 mohli považovat za úspěšný.


Zveřejněno 31.12.2003 v 09:41 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA